Antonio Bakopoulos

James Smirnios

Marianthi Kakouratos

Ermioni Tomaras

Micheal Vathilakis

James Trougakos

Harry Vouitsis

Constantina Georgaklis

Athanassia Bitzakidis

Billy Katelanos